1 👁 بازدید

youku ENT weibo update

قبل از کنفرانس Fighter of the Destiny ،لوهان تمام اگزمای خدمه ها رو فاش کرد(فک کنم مربوط به پشت صحنه ی فیلم).اون آخرین نفر بود که اگزما گرفت و حدود یک هفته تا بهبودی کاملش طول کشیده‌.
“فکر میکنم به خاطر اشتباهی ک کردم اگزما گرفتم.این به این خاطر بود که من هرروز حتی وقتی اگزما گرفتم هم توی دیگ داغ غذا میخوردم.” لوی عاشق غذا خودنمایی کرد.ویدیوی مصاحبه فردا منتشر میشه‌.

مترجم:real__trvAbout Admin ♛ Samira

Avatarسمیرا هستم مدیره سایت امیدوارم پستامونو دوست داشته باشید و ازمون حمایت کنید فایتینگگگگگگگگ

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :