1 👁 بازدید

Xplore sales on 3 platforms

آلبوم Xplore لوهان در QQ music, Kugou music, Kuwo music فروخته شد.

7 ساعت 510,000 کپی در 24 ساعت 610,000 کپی فروخته شد.About Admin ♛ Samira

Avatarسمیرا هستم مدیره سایت امیدوارم پستامونو دوست داشته باشید و ازمون حمایت کنید فایتینگگگگگگگگ

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :