11 👁 بازدید

{VYRL} 170306 K-POP Weekly Chart Top 20 170227 – 170305

تو چارت هفتگی کی پاپ از تاریخ 170227 تا 170305 اهنگ چانیول و پانچ در رده چهاردهم و اهنگ بکهیون و سویو در رده بیستم قرار داشتهAbout Angel Unicorn

Avatar25 ساله...
الف ، اکسوال ، اس ام لاور...
چانبک شیپر... سولی شیپر...
دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی...
ادمین سایت اکسو پرشین فیکشن ...

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :