2 👁 بازدید

[VIDEO] ‘170319 EXO Chen’s message for high school student on ‘Challenge Golden Bell

پیام چن برای دانش آموزای شرکت کننده در چالش زنگ طلاییAbout Angel Unicorn

Avatar25 ساله...
الف ، اکسوال ، اس ام لاور...
چانبک شیپر... سولی شیپر...
دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی...
ادمین سایت اکسو پرشین فیکشن ...

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :