8 👁 بازدید

This week’s Gaon no.1 album: #EXOCBX’s 1st mini-album HEY MAMA!

تو چارت Gaon این هفته مینی البوم هی ماما چنبکشی در رده اول قرار گرفتهنظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :