0 👁 بازدید

The sales of EXO’s 2nd album “EXODUS”

فروش آلبوم در این دو روز

EXO-K: 39,491
EXO-M: 24,065
Total: 112,217About Admin ♛ Samira

Avatarسمیرا هستم مدیره سایت امیدوارم پستامونو دوست داشته باشید و ازمون حمایت کنید فایتینگگگگگگگگ

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :