Luhan to endorse Puma! Coming soon!

Baekhyun & Luhan Iranian Fan Club

آپدیت وبوی YouKnowYou_LOVEme
لوهان در آینده نزدیک با Puma قرارداد امضا میکنه ! منتظر باشید !
” لوهان یکی از دوستاش رو برای تولدش فردا انتخاب میکنه، اون از وقتی به خونه برگشته برای برندها و مجلات محبوب و زیادی از جمله GQ Style, ELLE و … همکاری داشته. و باعث شده بیین سه پسر ثروتمند تبدیل بشه. اون برای بازی فوتبال امروزش لباسی رو از برند Puma پوشیدبوده. این برند ورزشی از مدل پاپ جهانی Rihana رو انتخاب کرده و از آسیا چه کسی رو برای مدل انتخاب خواهد کرد؟ YKLM در این رابطه جاسوسی رو انجام داده و به زودی اطلاعات زیادی رو منتشر میکنه “
ادامه

Continue reading