171013 Yixing Weibo Update

آپدیت ویبو ییشینگ:

مدتی از وقتی که همچین استیج شادی داشتم میگذره. حیلی منظرتون گذاشتم.

از تک تک اونایی که برام آرزوی موفقیت کردن، ارشد هام، داداش های بزرگم، دوستای خوبم و تمام کارکنان پشت صحنه واقعا ممنونم.

امیدوارم استیج امشب خستگی همه بخاطر سخت کارکردنشون رو از تنشون در آورده باشه.

بیشتر از همه از طرفدارها و حمایت کننده های موسیقیم، چه اونهایی که حضور داشتم و چه اونهایی که حضور نداشتن، ممنونم.

از حمایت و عشق بی قید و شرطتون ممنونم.

امروز تمام فن چت هاتون رو شنیدم و این بیشتر از هر چیزی خوشحالم کرد. واقعا حس میکنم انرژی ام بیشتر شده و همینطور داره بیشتر بهتر میشه.

همتون سخت کار کردید. منتظر گردهمایی بعدی هستم.