171002-03-04-05- Yixing Weibo Updates

آپدیت های ویبوی ییشنگ از 2 اکتبر تا 5 اکتبر

آپدیت 2 اکتبر:

تعطیلات ملی تو راهه. این هشت روز تعطیلی رو قراره کجا بگذرونید؟

فکر کنم آپدیت کردن همچین ویبویی برام بیرحمانه باشه.

دوست دارید عکساتون رو باهام به اشتراک بزارید و بهم یه فرصت مناسب برای

داشتن یه تعطیلات روی ابرها رو بدید؟

*بقیه آپدیت ها در ادامه*

Continue reading