170920 Madame Tussauds Shanghai weibo

آپدیت ویبو Madame Tussauds Shanghaiبا ییشینگ:

حدس بزنید کدوم حالت ییشینگ قراره برای برنده شده جایگاه مجسمه مومی vip

به عنوان دومین مجسمه از ییشینگ در موزه Madame Tussauds ساخته و در مراسم به نمایش گذاشته بشه؟

* اوه اوه بازم قراره یه مجسمه مومی سسکی داشته باشیم^_^*