170919 People Daily Newspaper Weibo

آپدیت ویبوی روزنامه People Daily با ویدیو تاثیر گذاری از ییشینگ

که برای حمایت از کهنه سرباز های جنگ ضبطش کرده و

از مردم خواسته قدردان و مراقب این آدمای فداکار باشن و فراموششون نکنن

*دانلود ویدیو در ادامه*

Continue reading