170906 Yixing Weibo Update

آپدیت ویبو ییشینگ:

هنوز به بازگشایی مدارس عادت نکردید؟

به فستیوال 99اُمین هپی توگدر بیاید و امضای من و چند بسته از آجیل Planter به خودتون جایزه و روحیه بدید.

توی سال تحصیلی جدید سخت کار کنید، سخت کار کنید و سختر کار کنید.

برای اطلاع از جزئیات دیگه اکانت plsnterرو دنبال کنید.