150728 Fans encountered Chanyeol yesterday


فن ها دیروز چانی رو دیدن که داشته رانندگی میکرده ولی ماشینش حرکت نمیکنه واسه همین خواسته دوباره حرکت کنه ولی باز هم ماشینش حرکت نمیکنه .
مامور پلیس : شما کی هستین ؟
چانی : من اکسوام .
پلیس : ببخشید ؟
چانی : من چانیولم .
پلیس : ترافیک شده ! لطفا حرکت کنین .