Fighters of destiny interview

داشتم تو فلدر لو میچرخیدم این مصاحبه رو برای فیلم جنگجویان سرنوشت دیدم گفتم ترجمه اش کنم ^^

میتونید خود مصاحبه که 2 دقیقه هم بیشتر نیست رو با زیرنویس دانلود کنید

برای اطلاع از زیرنویس برنامه های جدید و قدیمی به کانال تلگرام سایت مراجعه کنید

Telegram

Continue reading