دانلود ریلیتی شوی با نردبان اکسو به جهان سفر کنید به همراه زیرنویس فارسی | Download Travel The World On EXO’s Ladder

🔰 قسمت اول تا چهلم (فصل کامل چنبکشی) به همراه زیرنویس فارسی ☑

🔰 زیرنویس فارسی کات پشت صحنه قسمت هفتم و هشتم ☑

🔰 اولین و دومین Hidden Cam ☑

دانلود ریلیتی شوی جدید اکسو به نام
“با نردبان اکسو به جهان سفر کنید ( Travel The World On EXO’s Ladder)”
در سه کیفیت + زیرنویس فارسی 💙

زیرنویس فارسی کاری از تیم ترجمه و ساب اوه سهون فنز

( زیرنویس قسمت اول با همکاری تیم کوکوساب بوده 💞)

استفاده از زیرنویس فارسی تنها با لینک اصلی و ذکر منبع مجازه 💙 Continue reading