دانلود سریال چینی Old Nine Gates / Mystic Nine

وب مووی این سریال The Flowers Bloom in February (قسمت ویژه) اضافه شد~

 زیرنویس فارسی تا قسمت 42 اضافه شد

تا قسمت 48 (آخرین قسمت) با زیرنویس انگلیسی اضافه شد~

دانلود وب درامای Old Nine Gates

زیرنویس فارسی از تیم ترجمه و ساب اوه سهون فنز

Continue reading

161014 Huawei Executive 华为何刚 Weibo Update

Huawei Executive ویبوی پست لی رو ریپست کرد :” سخت تلاش کردی,خوب استراحت کن,و مراقب بدنت باش.تو غرور کوچک مایی و باید برای همیشه فوق العاده بمونی!”

Continue reading