25 بازدید

QQ Music Update With Lay 180919

آپدیت QQ Music با تبریک به لی بخاطر دریافت لوح دابل پلاتیوم Sheepبخاطر فروش ۱۰میلیون RMBای!!!

آلبوم Sheep لی با رسیدن به فروش دیجیتالی 666.7هزارتایی موفق به دریافت لوح دابل دایموند و فروش ۱۰میلیون یوان و دریافت دابل پلاتیوم شد!

Dislike


One Response

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *