27 👁 بازدید

Producer J.Que Smith’s Instagram update

آپدیت اینستاگرام تهیه کتتده J.Que Smith

” شب گذشته در کره…. رو با دوستام گذروندم!!!@exok.smtown اجرای غوغایی ای رو ترتیب داده بود! انرژی عالی بود!نمی تونم برای سفر بعدی یا آلبوم بعدی منتظر باشم!! “About Angel Unicorn

Avatar25 ساله...
الف ، اکسوال ، اس ام لاور...
چانبک شیپر... سولی شیپر...
دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی...
ادمین سایت اکسو پرشین فیکشن ...

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :