47 👁 بازدید

[PIC] 150307 The EXO’luXion in Seoul Day 1

وای خدا این چه کاریه که اینا میکنن آخه سر صحنه جا لباس عوض کردنه؟؟؟بیچاره فنا چه زجری کشیدن

مرجع خبری ohsehunfans.inAbout Admin ♛ Samira

Avatarسمیرا هستم مدیره سایت امیدوارم پستامونو دوست داشته باشید و ازمون حمایت کنید فایتینگگگگگگگگ

اشتراک
آگاهی از :
guest
14 Comments
جدیدترین نظرات
قدیمی ترین نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
kiii@
kiii@
5 سال قبل

/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif

ملیحه
ملیحه
5 سال قبل

جدا لباساشونو سر صحنه عوض کردن /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif
با اینکه یه پرده گذاشتن ولی اون نوری که از پشت میتابه کاملا بدنشونو نشون میده/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif
چند نفر تو کنسرت غش کردن/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gif

کیمیا
کیمیا
5 سال قبل

چیییییییییییییییییییییی؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif

جییییییییییییغ چییییییییییییییییییییییییییییییغغغغغغغغغغغغغغغغغ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif
/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
کااااااااااااااااااااااای و سهووووووووووووووووووونم بودننننننننننننننننننننننن؟؟؟؟؟ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif
آب قنننننننننننننننننننددددددددددددددددددددددددددددددددددددد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
یاااااااااااااااااااا این همه جااااااااااااا
حالا نمیشد مثلا بیان تووو خونه ی ما لباس عوض کننننننننن؟؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/309.gif
بی شخصیتای بی شعور /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif
تازه اینجا هیچ فنی هم نبود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/312.gif

هوووووووووووووف حالا که چی؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif
این اس ام هم فقط بلده جیغ دخترا رو در بیاره/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif

Farnaz H.H
Farnaz H.H
5 سال قبل

چیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
سر صحنههههههههههههههههههههه
واقعا
اینجوری که همه همه جاشونو میبینن….من از اینجا دیدم اونا که دیگه
/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif

kimia
kimia
5 سال قبل

یه سوال /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif
تا الان تعداد اسیب دیگان و سکته زدگان چند نفر اعلام شده ؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif