0 👁 بازدید

baekhyun fun

از دست این فن ها همیشه دارن چیزای جدید کشف میکنن

Dislike
👁 0 بازدید

Byun Yohan (qusdygkssla) commented

Byun Yohan (qusdygkssla) برای آخرین پست اینستای سه هون کامنت گذاشته و گفته :

” زانو ها خوب به نظر میرسن ”

با زانوی اینا چیکار داره ؟؟!!

Dislike
👁 0 بازدید

Chanyeol and MadClown

anythinggoes85 برا آخرین پست چانیول کامنت گذاشته و نوشته :

” این چه حسی داره که یه ستاره جهانی باشی ؟؟؟ “

چانیول هم در جوابش کامنت گذاشته و گفته :

” یه حسی داره … این حس خوبی داره من یه طرفدار هستم و حمایتت می کنم ”

ادامه …

Continue reading

Dislike
👁 0 بازدید

Baekhyun commented on instagram

گویا امروز بکهیون کاری نداشته قشنگ زده تو خط اینستاگرام و برا خودش کلی کامنت گذاشته

دمه اینستاگرامم گرم بلاکش نکرده

این بشر یه دونس

ترجمه کامنتا تو ادامه …

آقا حله اسم چن هم پیدا شد

Continue reading

Dislike
0 👁 بازدید

cecikorea IG Update – Sehun & Chanyeol

آپدیت اینستاگرام cecikorea

سهون و چانی در حال عکسبزداری برای مجله ی Ceci هستن بچه ها

Dislike