4 👁 بازدید

oohsehun comment on weareone.exo ‘s post

 

کامنت سهون زیر این پست پیج اینستای اکسو

سهون :لطفا منتظرش باشید،منم همینطور،تو هم همینطور،اون شخص هم همینطور،این شخص هم همینطورAbout Angel Unicorn

Avatar25 ساله...
الف ، اکسوال ، اس ام لاور...
چانبک شیپر... سولی شیپر...
دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی...
ادمین سایت اکسو پرشین فیکشن ...

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :