1 👁 بازدید

LuHan weibo update

آپدیت ویبو لوهان
امروز جمعه س😐😳
چنگ شنگ تایم استراحت داره و من دارم برای«کیپ رانینگ»(بگو مرگ بر کیپ رانینگ😑)میرم
شنیدم که باید یه چیزی خیرات کنم چون ویبوم به ۳۰ملیون فالور رسیده،آره؟!هاها

مترجم:SeryanaAbout Admin ♛ Samira

Avatarسمیرا هستم مدیره سایت امیدوارم پستامونو دوست داشته باشید و ازمون حمایت کنید فایتینگگگگگگگگ

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :