7 👁 بازدید

LuHan Weibo Update

آپدیت ویبوی لوهان:

هاها

چهار روز دیگه چه روزیه؟!
بردارید راه فکر کردن و عوض کنم…امروز جمعه س

پ.ن:منظورش از 4روز بعد زمان انتشار البومشه

که میشه 21فبریه به تاریخ ماهم میشه 3اسفندAbout Admin ♛ Samira

Avatarسمیرا هستم مدیره سایت امیدوارم پستامونو دوست داشته باشید و ازمون حمایت کنید فایتینگگگگگگگگ

اشتراک
آگاهی از :
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments