12 👁 بازدید

LuHan studio repost and update the photo

استودیو لوهان پست لوهان و ریپست کرده و گفته :
۱۳ دقیقه شمارش معکوس تاشروع date super star لوهان،1+سلفی ،بیاین گربه ها و سگ های آواره رو همراه با رئیس لو به خونه ی عمه وو ببریم،عملیش میکنیم،سرپرستی گرفتن به جای خریدن،آغوشی گرم به اونها بدیم~

مترجم:طراوتAbout Admin ♛ Samira

Avatarسمیرا هستم مدیره سایت امیدوارم پستامونو دوست داشته باشید و ازمون حمایت کنید فایتینگگگگگگگگ

اشتراک
آگاهی از :
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments