29 👁 بازدید

LuHan reposts Zhao Wei weibo

لوهان اپدیت ویبوی Zhao Wei رو ریپست کرد:
هفته ی هفتم #luhanMakeAWish هم رو به پایانِ،ولی وراثت هنوز ادامه داره.فرهنگ چین رو اشاعه بدین،با شروع از خودم.



About Admin ♛ Samira

Avatarسمیرا هستم مدیره سایت امیدوارم پستامونو دوست داشته باشید و ازمون حمایت کنید فایتینگگگگگگگگ





نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :