17 👁 بازدید

LuHan reposts Su Bingtian weibo

لوهان پست ویبو su bingtain (ورزشكار دو میدانی چینی) رو ریپست كرد:

بچسب به تهش، به سرعت چین شتاب ببخش!! جوونی به اندازه كافی شجاع هست كه از حداكثر سرعت سریعتر بدوه. #فصل_ورزشی_لوهان

 About Admin ♛ Samira

Avatarسمیرا هستم مدیره سایت امیدوارم پستامونو دوست داشته باشید و ازمون حمایت کنید فایتینگگگگگگگگ

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :