1 👁 بازدید

LuHan reposted Crest’s weibo post

لوهان پست Crest و تو ویبو ریپست کرده :
هیچ نظری ندارم، وقتی شروع شد که احساس کردم مثل همه لبخند کمی دارم، لطفا به حرکت زیاد خندیدن با من بپیوندید، با نیروی لبخند بگذر، بزار لبخند سراسر چین رو روشن کنه.

مترجم:هانیهAbout Admin ♛ Samira

Avatarسمیرا هستم مدیره سایت امیدوارم پستامونو دوست داشته باشید و ازمون حمایت کنید فایتینگگگگگگگگ

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :