11 👁 بازدید

Lay 3rd Album ” Namanana ” Track List 180924

ترک لیست آلبوم سوم لی

ترجمه اسماشون (همین آهنگ ها به چینی ام هست)

(NAMANANA track list (lit trans
Disc 1
1 Assembly call
2 Rain forest where dreams don’t fall
3 Love to here
4 Hypnosis
5 Love’s gravitation
6 Persistance
7 Addicted to Happiness
8 Mapo Tofu😂
9 Perfume
9 Flashback
11 Sea shell girl

Dislike


نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :