64 👁 بازدید

Kris Weibo Update 180724

استودیو کریس وو میخواد که یک قسمتی از کار اصلی کریس رو با همه به اشتراک بگذاره:

” من به اون شایعات بی اساس اهمیت نمیدم.به شک دیگران هم همینطور و روی اداره swordایستادگی میکنم چون اینه که کار منه. ”

 

tS: Nasrinنظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :