12 👁 بازدید

INFO

آهنگ مشترک چانیول و Junggigo در تاریخ 23ام فوریه ساعت 12 شب به وقت کره منتشر میشهAbout Angel Unicorn

Avatar25 ساله...
الف ، اکسوال ، اس ام لاور...
چانبک شیپر... سولی شیپر...
دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی...
ادمین سایت اکسو پرشین فیکشن ...

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :