32 👁 بازدید

{INFO} 170314 #KYUNGSOO Drama ‘Be Positive’ ranked 1st place for Naver TV Webdrama 2016

درامای Be Positive همزر کیونگیم در جایگاه نخست بین وب دراماهای Naver TV سال 2016 قرار گرفتهAbout Angel Unicorn

Avatar25 ساله...
الف ، اکسوال ، اس ام لاور...
چانبک شیپر... سولی شیپر...
دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی...
ادمین سایت اکسو پرشین فیکشن ...

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :