8 👁 بازدید

{INFO} 161223 – EXO’s For Life Music Video reaches 5 million views

فور لایف 5 میلیونی شد

اکسوالا فعالتر باشین باو :309:About Angel Unicorn

Avatar25 ساله...
الف ، اکسوال ، اس ام لاور...
چانبک شیپر... سولی شیپر...
دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی...
ادمین سایت اکسو پرشین فیکشن ...

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :