5 👁 بازدید

HUNHAN NEWS

امروز وقتی لوهان داشته میرفته سر فیلمبرداری رانینگ من

یکی از طرفدارا صداش کرده و گفته : لوهان..سهون اینجاست

لوهانم برگشته نگاش کرده وبهش لبخند زده

بعد هم تعداد زیادی از طرفدارا که اونجا بودن

فریاد زدن : Hunlu

جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

هونهان ایز ریلAbout Admin ♛ Samira

Avatarسمیرا هستم مدیره سایت امیدوارم پستامونو دوست داشته باشید و ازمون حمایت کنید فایتینگگگگگگگگ

26
نظر بگذارید

avatar
25 نظرات
1 پاسخ ها
0 دنبال کنندگان
 
پرطرفدار ترین نظرات
نظرات با بیشترین پاسخ
25 نظرات نویسندگان
مائدهنفسفوتabanبنفشه نظرات اخیر نویسندگان
  اشتراک  
جدیدترین نظرات قدیمی ترین نظرات
آگاهی از :
نفس
مهمان
نفس

ای جانمممممممم.هونهانم…..برگشته نیگا کرده ای فنای ناقولا نمیگید ییهو دلش میریزه…سهون نمیشه یه بار دوباره بیایی پیش بوبو.لولو توکه زیرنظر اس ام نیستی نمیشه یه بار بلی کنسرتشون ناشناس بعد فنا بفهمن نمیشه بلی کره دوباره لولو…توروخدا من دلم هونهان میخواد……
…….

مائده
مهمان
مائده

یه بار اینکارو کرد دیگه.?

فوت
مهمان
فوت

جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif
ایوللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (63).gif
باورم نم شه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif
هونهان ایز رییییییییییییییییییییییییییییییل/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/76519_n7.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/76519_n7.gif

aban
مهمان
aban

Hunlu دیگه چه صیغه ایه؟ هونهان خوشگلتره. ولی بازم جیییییییغغغغغغغغغغغغغ
/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (47).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (10).gif
کاش واسه هم پیغام بزارن.مگه چی میشه آخه؟ کریس هم واسه لی گذاشت. البته مخفیانه که این کارو میکنن ولی من دوست دارم ببینمممممم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif لولوی مهربونممم لبخند زده/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif

بنفشه
مهمان
بنفشه

وااااااااای خدایااا من مررررگ عرررررررررررر/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif
لوهاااااانی♥__________________♥ سهووووونی♥______________♥
من رسما مرررررگ عررررررر/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (32).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (32).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (32).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif هونهااااااااااااان♥_________♥/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif عررررررررررررررررر/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif

Azar
مهمان
Azar

یییسسسسسس دیگه هونهان واقعا ریله ریله خیلیییییییییییییی خوشحالمممممم
/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
معلومه که هونهان دلشون برا هم تنگ شده مگه میشه نشده باشه همه کاراشون و حرکتاشون تو شبکه های اجتماعی ثابت میکنه هونهان عیز ریییییل /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gifممنون اجی خیلی خوووشحالم کردی