38 👁 بازدید

{FANACC} 170705 The staff told #XIUMIN about mark..

کارمندی به شیومین درباره ی مارک گفته ولی وقتی مارک و شیومین باهم ملاقات کردن مارک خودشو با نام مین هیونگ معرفی کرده و شیومین پرسیده : اوه! تو مین هیونگی؟ پس مارک کجاس؟

 نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :