9 👁 بازدید

EXO’s “Ko Ko Bop” MV hits 1,000,000 YouTube views in 3 hours

بعد از سه ساعت ام وی کو کو باپ 1 میلیون بازدید رو رد کرد

ام وی فریز شده بود الان در اومده برین یاز ببینین حتی اگه فریزم شد باز شما به دیدنتون ادامه بدین بعدا اضافه میشهنظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :