0 👁 بازدید

#EXO’s #CallMeBaby

موزیک ویدیو call me baby در مدت دو روز در یو/تو ورژن کره ایش 6 میلیون بازدید و ورژن چینیش 3.4 میلیون بازدید داشته که در کل میشه 9.4 میلیون بازدید

و هردو ورژن در سایت youku هم 1.5 میلیون و در سایت toudu 2.3 میلیون بازدید داشتن که سرجمع چیزی جدود 13 میلیون بازدید میشه

مرجع خبری ohsehunfans.inAbout Admin ♛ Samira

Avatarسمیرا هستم مدیره سایت امیدوارم پستامونو دوست داشته باشید و ازمون حمایت کنید فایتینگگگگگگگگ

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :