32 👁 بازدید

EXOL website update with EXO SUHO

 

سوهو :

من اوغات خوبی رو با ادم های خوب در یه جای خوب گذروندم

اکسو ال دلم براتون تنگ شده .. هوا یهویی شروع کرده به سرد شدن

پس لباس گرم بپوشید و مراقب باشین سرما نخورین

ما باید همو ببینیم .. دوستون داریمAbout Angel Unicorn

Avatar25 ساله...
الف ، اکسوال ، اس ام لاور...
چانبک شیپر... سولی شیپر...
دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی...
ادمین سایت اکسو پرشین فیکشن ...

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :