14 👁 بازدید

EXO XIUMIN fanclub Donates 2 Billion won to charity

فن کلاب شیو مبلغ 2 بیلیون وون به خیریه کمک کرده :scratch:About Angel Unicorn

Avatar25 ساله...
الف ، اکسوال ، اس ام لاور...
چانبک شیپر... سولی شیپر...
دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی...
ادمین سایت اکسو پرشین فیکشن ...

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :