3 👁 بازدید

EXO Suho will be on November 2016 Issue of Hanryu T.O.P Magazine

لیدری و بازیگرای فیلم گلوری دی بر روی جلد مجله T.O.P برای ماه نوامبر

کیفیتاشم از پهنا تو حلقشون :negative:About Angel Unicorn

Avatar25 ساله...
الف ، اکسوال ، اس ام لاور...
چانبک شیپر... سولی شیپر...
دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی...
ادمین سایت اکسو پرشین فیکشن ...

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :