4 👁 بازدید

EXO REJECTED BILLBOARD

یه فن از جف بنجامین که یکی از کارمندای بیلبورده پرسیده:

اکسو هم تو مراسم بیلبورد شرکت میکنه ؟

بنجامینم جواب داده:

ما دعوتشون کردیم ولی به دلیل برنامه کاری فشردشون نمیتونن شرکت کنن

پون: این خبر برای 21 آپریله متاسفانه بین خبرام جا انداخته بودمش ولی لازم دیدم در جریان باشین بهتره تا نزارمشنظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :