0 👁 بازدید

EXO REJECTED BILLBOARD

یه فن از جف بنجامین که یکی از کارمندای بیلبورده پرسیده:

اکسو هم تو مراسم بیلبورد شرکت میکنه ؟

بنجامینم جواب داده:

ما دعوتشون کردیم ولی به دلیل برنامه کاری فشردشون نمیتونن شرکت کنن

پون: این خبر برای 21 آپریله متاسفانه بین خبرام جا انداخته بودمش ولی لازم دیدم در جریان باشین بهتره تا نزارمشAbout Angel Unicorn

Avatar25 ساله...
الف ، اکسوال ، اس ام لاور...
چانبک شیپر... سولی شیپر...
دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی...
ادمین سایت اکسو پرشین فیکشن ...

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :