19 👁 بازدید

EXO Overall Daesang Trophies (2012-2016)

لیست دسانگ هایی که اکسو از سال 2012 تا 2016 گرفته

:scratch:About Angel Unicorn

Avatar25 ساله...
الف ، اکسوال ، اس ام لاور...
چانبک شیپر... سولی شیپر...
دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی...
ادمین سایت اکسو پرشین فیکشن ...

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :