17 👁 بازدید

EXO is confirmed to be attending SBS Gayo Daejun on the 26th Dec

تایید شده که اکسو 26 دسامبر در SBS Gayo Daejun شرکت میکنهAbout Angel Unicorn

Avatar25 ساله...
الف ، اکسوال ، اس ام لاور...
چانبک شیپر... سولی شیپر...
دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی...
ادمین سایت اکسو پرشین فیکشن ...

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :