9 👁 بازدید

EXO in ‘U Have a Dream’

اکسو امروز ساعت 6:30 به وقت کره در “U Have a Dream” اجرا داره.

لینک های پخش زنده

KBS1

MBC

SBSAbout Angel Unicorn

Avatar25 ساله...
الف ، اکسوال ، اس ام لاور...
چانبک شیپر... سولی شیپر...
دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی...
ادمین سایت اکسو پرشین فیکشن ...

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :