15 👁 بازدید

EXO in ‘U Have a Dream’

اکسو امروز ساعت 6:30 به وقت کره در “U Have a Dream” اجرا داره.

لینک های پخش زنده

KBS1

MBC

SBSنظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :