3 👁 بازدید

EXO #ForLife #1 on 6 Digital Charts

آلبوم FOR LIFE اکسو توی 6 تا چارت رتبه 1 رو گرفته

تبریک به اکسوال ها

#1 Melon

#1 MNET

#1 Olleh

#1 Genie

#1 Naver

#1 Monkey3

#2 Bugs

#5 SoribadaAbout Admin ♛ Samira

Avatarسمیرا هستم مدیره سایت امیدوارم پستامونو دوست داشته باشید و ازمون حمایت کنید فایتینگگگگگگگگ

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :