21 👁 بازدید

Exo dominates top places in Oricon Chart for 5 days straight and selling 91,260 albums in 1 day !

اکسو برای پنج روزه که بدون وقفه در صدر چارت Oricon قرار داره و 91.260 آلبوم توی یه روز میفروشهAbout Angel Unicorn

Avatar25 ساله...
الف ، اکسوال ، اس ام لاور...
چانبک شیپر... سولی شیپر...
دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی...
ادمین سایت اکسو پرشین فیکشن ...

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :