52 👁 بازدید

EXO to attended MBC Korean Music Wave in Beijing

اکسو قراره در MBC Korean Music Wave تو Beijing شرکت کنه



About Admin ♛ Samira

Avatarسمیرا هستم مدیره سایت امیدوارم پستامونو دوست داشته باشید و ازمون حمایت کنید فایتینگگگگگگگگ





اشتراک
آگاهی از :
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments