18 👁 بازدید

Demographics of KrisWu Weibo fans

 

آمار گیری از فن های ویبو کریس وو:

مذکر 71.48%
مونس 28.52%

2000~ 30.97%
1995~ 39.50%
1990~ 20.44%
1985~ 5.49%
1980~ 1.29%
1970~ 1.99%

فن های ویبو کریس وو:
برج جدی 10.11%
برج میزان
برج عقرب
برج سنبه
برج کمان
برج حوت
برج دلو
برج جوزا
برج سرطان
برج ثور
برج حملAbout Admin ♛ Samira

Avatarسمیرا هستم مدیره سایت امیدوارم پستامونو دوست داشته باشید و ازمون حمایت کنید فایتینگگگگگگگگ

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :