21 👁 بازدید

Chanyeol & Punch “Stay with Me” #22 on Spotify Global Viral 50 and #27 on Spotify US Viral 50

چانیول و پانچ با آهنگ متن سریال گوبلین”Stay with Me”در Spotify Global Viral 50بیست و دوم و در Spotify US Viral 50بیست و هفتم شدند :whistle:

تچکر ویژه از دنیتام :00330000:About Admin ♛ Samira

Avatarسمیرا هستم مدیره سایت امیدوارم پستامونو دوست داشته باشید و ازمون حمایت کنید فایتینگگگگگگگگ

نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :