171028 Yixing weibo 2updates and his Studio Weibo Update

آپدیت ویبو استودیو ییشینگ:

روزشماری، فقط یک روز تا دیدارمون مونده.(به فن ساین شنژن اشاره میکنه)

*2آپدیت ویبو ییشینگ در ادامه *

Continue reading

171023 Yixing Weibo Update

آپدیت ویبو ییشینگ:

اگر جوان موفق بشه، کشور موفق میشه.

اگر جوان قوی بشه، کشور قوی میشه.

اجازه بدید ما رو # فراخوانندگانی برای آغاز جدید تاریخ صدا کنند.

*دانلود ویدیو این پست و ترجمه حرفای داخل ویدیو در ادامه*

Continue reading

171013 Yixing Weibo Update

آپدیت ویبو ییشینگ:

مدتی از وقتی که همچین استیج شادی داشتم میگذره. حیلی منظرتون گذاشتم.

از تک تک اونایی که برام آرزوی موفقیت کردن، ارشد هام، داداش های بزرگم، دوستای خوبم و تمام کارکنان پشت صحنه واقعا ممنونم.

امیدوارم استیج امشب خستگی همه بخاطر سخت کارکردنشون رو از تنشون در آورده باشه.

بیشتر از همه از طرفدارها و حمایت کننده های موسیقیم، چه اونهایی که حضور داشتم و چه اونهایی که حضور نداشتن، ممنونم.

از حمایت و عشق بی قید و شرطتون ممنونم.

امروز تمام فن چت هاتون رو شنیدم و این بیشتر از هر چیزی خوشحالم کرد. واقعا حس میکنم انرژی ام بیشتر شده و همینطور داره بیشتر بهتر میشه.

همتون سخت کار کردید. منتظر گردهمایی بعدی هستم.