maybe LOVE

سلام بجه ها ایندفعه فقط برای یه شکایت کوچولو اومدم.بچه هااا وقتی یه داستان تیزر داره فک نمیکنید باید حتمااا اون تیزرو بخونید؟؟

ازتون میخاممم اگه این داستان و میخونید و تا الان تیزرشو نخوندید حتما حتما تیزر و بخونید